Hur kan jag ändra min omgivning?

Äventyrsscouternas del Hur kan jag ändra min omgivning? av programsatningen är indelad i två teman: Jag påverkar och beslutar samt Jag utvecklar och deltar. I aktiviteterna bekantar sig äventyrsscouten med hur han/hon kan utveckla sig själv och påverka saker i sin näromgivning.  Dessutom finns det aktiviteter om dagens goda gärning och talkoarbete.

 

Jag påverkar och beslutar

Väster

 • Jag själv
  Extra tips: Äventyrsscouten kan exempelvis presentera favoritfilmen, -bandet eller -boken. På detta sätt fås mera kultur in i aktiviteten.

Tjänst (interkardinalstreck)

 • Äventyrsscouten bekantar sig med kommun- eller stadsstyrelsen under ett möte till vilket en kommun- eller stadsstyrelsemedlem bjuds in för att berätta om verksamheten. (till exempel om hur barn- och ungdomsärendena sköts).
  Extra tips: På vilka sätt kan äventyrsscouten påverka i ärenden i sin egen hemkommun? Utarbeta tillsammans ett förslag för att utveckla något i kommunen.
 • Äventyrsscouten presenterar tillsammans med laget något viktigt ärende för kårens ledarråd, kan till exempel be om lov att få köpa ett eget stormkök till laget eller föreslå gemensamma regler för kårlokalen.
  Mötestips: se mötestipset.

Hembygden (specialmärke)

 • Delta i en forskningsexpedition med mål att utforska traktens utfärdsterräng och hitta ett eget, verkligt bra utfärdsställe för följande utfärd.
 • Besök kommunkansliet, stadshuset, polisstationen eller hembygdsmuseum.

Redaktören (specialmärke)

 • Var med och gör en tidning
  Extra tips: Gör en artikel om något som relaterar till programsattningen (exempelvis besök av utlänningar, ett besök till ett konstmuseum)

Internationell (specialmärke)

 • Ordna ett program som handlar om dessa länders kultur och scoutverksamhet och visa det för en annan grupp (patrull, lag eller någon annan åldersgrupp), era föräldrar eller för hela kåren

 

 

Jag utvecklar och deltar

Söder

Utvecklingssamarbete (specialmärke)

 • Delta med sparbössa som insamlare på FRK:s hungerdagsinsamling, gemensamt ansvar insamlingen, Unicefs törstdags insamling eller någon annan insamling och ta reda på målet med insamlingen och vart de insamlade medlen ska gå.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *