Till lotsen

Genom dessa aktiviteter kan explorerscoutern göra ett djupdyk i sin (när)omgivning och undersöka vilka olika kulturer, seder och traditioner som där finns. Explorerscouten lär sig att värdera och vara kritisk till den egna omgivningen samt ta steg mot att påverka omgivningen till det bättre.  Scouter kan genom aktiviteterna komma i kontakt med människor från olika kulturer och pröva på deras seder och därigenom bygga upp en egen världsbild.

Kulturen hörs och syns!-perspektivet ger explorerscouten möjlighet att testa nya färdigheter och presentera dem åt andra. Han/hon fördjupar sitt kunnande i en synlig och framträdande kultur genom att delta i olika kulturevenemang.

Varför är jag såhär?-perspektivet tar scouten till historiska evenemang och traditioner. Explorerscouten lär dig nya färdigheter och utvidgar sitt förstående för varifrån du kommer.

Hur kan jag ändra min omgivning?-perspektivet ger scouten möjlighet att påverka sitt eget liv genom att bekanta sig med och delta i beslutsfattande och påverkande. Explorerscouten förändrar omvärlden genom att samtidigt bygga och förstärka sin självbild.

Vi är alla människor – olika människor-perspektivet medför möjligheter att utmana sitt eget liv och jämföra det med andras. Scouten träffar och möter människor från olika delar av världen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *