Vi är alla människor – olika människor

Scouting är en världsomfattande rörelse, vars medlemmar hör till flera olika länder, kulturer, livsuppfattningar etc. Aktiviteterna i denhär inriktiningen av programsatsningen låter scouterna beakta sig med scoutverksamheten och kulturer i såväl Finland som utlandet. Aktiviteterna breddar den egna världsbilden samt den egna självuppfattningen och de egna värderingarna.

 

Scoutgemenskapen

  • Vi besöker en annan kår
    • Tilläggstips: Fundera tillsammans på ifall kårernas verksamhet är lika? Hur avviker de ifrån varandra? Har den andra kåren traditioner som ni också skulle vilja ha eller har er kår någon tradition som den andra kåren borde prova på. Reflektera över om scoutingen ser likadan ut överallt.
  • Mina och kårens värderingar
    • Tilläggstips: Dela ut lappar till deltagarna med olika värderingar som lycka, utbildning, vänner, familj, hälsa, pengar, trygghet, inlärning av nya saker, miljöskydd, jämställdhet, resa, bra yrke, kärlek, glädje, konst, vetenskap, frihet, tro, fosterländskhet, djurens rättigheter, rättsenlighet, följa lagen, mänskliga rättigheter, styrka, vishet. En del av värderingarna kan förekomma flera gånger, huvudsaken är att alla får minst 5 värderingar och att några värderingar blir över. Efter detta får alla i tur och ordning byta ut sina värderingar mot de kvarblivna, detta görs tills alla är nöjda. Vad finns det för samband mellan deltagarnas värderingar och scoutingens värderingar, uppkommer det motstridigheter?


 

Mångfald

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *