Kulttuuri

Mitä kulttuuri on?

Sana kulttuuri tulee latinan kielisestä sanasta cultura, joka tarkoittaa maanviljelyä. Kulttuurille ei ole olemassa yhtä ainoaa ja oikeaa määritelmää. Suppeimmillaan ihmiset yhdistävät kulttuurin vain korkeakulttuuriin, kuten teatteriin, kaunokirjallisuuteen, taiteeseen tai tieteeseen. Kulttuuri on kuitenkin laajemman määritelmän mukaan tietyn ihmisryhmän tapa käyttäytyä ja elää. Tämä pitää sisällään mm. perinteet, sekä ihmisten arvot, tavat, moraalin ja normit, jotka opitaan siltä yhteisöltä, jossa eletään.

Kulttuurilla on kaksi puolta: näkyvä ja näkymätön. Näkyvällä puolella tarkoitetaan tietyntyyppistä pukeutumista, perinteisiä ruokia, äidinkieltä ja tapoja toimia. Näkymättömään puoleen taas kuuluvat tietyssä yhteisössä opitut normit, arvot, uskomukset, asenteet ja tavat.

Erilaiset kulttuurit eivät ole paikalleen jumahtaneita ja muuttumattomia, vaan ne ovat jatkuvasti liikkeessä ja muutoksille alttiita. Kulttuurin näkyvä puoli on helpommin ja nopeammin muutettavissa, kun taas kulttuurin näkymätön puoli on vaikeammin ja hitaammin muutettavissa. On kuitenkin tärkeää tutustua niin omaan kuin muidenkin kulttuuriin, sekä näkyvään että näkymättömään, ja oppia arvostamaan eroja ja samankaltaisuuksia. Loppujen lopuksi olemmehan me kaikki erilaisia, mutta samanarvoisia!

Lähteet:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *