Pelitehtävät – Vuosituhattavoitteet

Tällä sivulla käydään läpi pelilauden tehtävät liittyen vuosittuhattavoitteisiin. Tehtävät on merkitty pelilaudalla seuraavalla kuviolla:

wagggs3

YK:n vuosituhattavoitteet ovat:

 1. Äärimmäisen köyhyyden ja nälän puolittaminen
 2. Peruskoulutusmahdollisuuksien takaaminen kaikille
 3. Tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen
 4. Lapsikuolleisuuden vähentäminen
 5. Odottavien äitien terveyden parantaminen
 6. Hiv/aidsin, malarian sekä muiden tautien vastainen taistelu
 7. Ympäristön kestävän kehityksen turvaaminen
 8. Globaalin kumppanuuden luominen kehitykselle

Tehtävät: Ryhmänjohtaja valitsee ryhmälle sopivan tehtävän alla olevista reilusta 15 tehtävästä.

1. ELÄVÄT PATSAAT:

Lukekaa yhdessä ääneen lista Vuosituhattavoitteista. Valitkaa tavoite, joka on joukkueenne mielestä teille kaikkein tä Tehkää itsestänne elävä kuva, joka kuvaa kyseistä tavoitetta. Muut joukkueet arvaavat, mitä tavoitetta esitätte. Kertokaa muille, miksi valitsitte kyseisen tavoitteen.

2. SALAMAKIERROS:

Tätä tehtävää varten tarvitsette kameran. Jos teillä ei ole kameraa, siirtykää seuraavaan tehtävään. Kuinka monta valokuvaa ehditte ottaa kolmessa minuutissa seuraavista aiheista: köyhyys, koulutus, tasa-arvo, terve äiti ja lapsi, ympäristö, yhteistyö.

Ohjaajalle: Sillä välin kun joukkue suorittaa tätä tehtävää, kysy muilta pelaajilta, osaavatko he yhdistää sanat eri vuosituhattavoitteisiin. Kun kuvat on otettu, esitelkää ne muulle ryhmälle.

 3. MITÄ TIEDÄN NÄLÄSTÄ? (Tavoite 1)

Kuinka paljon tiedät nälästä? Mitkä seuraavista väittämistä ovat totta, ja mitkä tarua?

Maailmassa ei ole tarpeeksi ruokaa kaikille.

VÄÄRIN! Maailmassa on jo tarpeeksi ruokaa kaikille, mutta se on jakautunut epätasaisesti ympäri planeettaa. Meidän on kehitettävä ruoan viljelyä ja sen kuljettamista nälänhädästä kärsivillä alueilla esimerkiksi tukemalla pienviljelijöitä.

Kaikki nälänhädästä kärsivät asuvat Afrikassa

VÄÄRIN! Nälänhädästä kärsii melkein miljardi ihmistä maailmassa, joista yli puolet elää Aasiassa ja Tyynenmeren rannikkoalueilla. Yhdysvalloissa 50 miljoonaa amerikkalaista ei saa tarpeeksi ruokaa elääkseen terveesti.

Nälänhätä aiheutuu siitä, että kaupoista ei saa ruokaa

VÄÄRIN! Ihmiset voivat myös kärsiä nälästä, vaikka ruokaa olisi saatavilla. Ihmisillä ei välttämättä ole varaa ruokaan tai jokin estää heitä pääsemästä lähikauppaan.

Nälänhädän ratkaiseminen merkitsee sitä, että varmistetaan, että ihmiset saavat tarpeeksi ruokaa

VÄÄRIN! Ihmiset tarvitsevat myös oikeanlaista ruokaa. Hyvä ruokavalio sisältää oikean suhteen ravinteita ja kaloreita. Se on erityisen tärkeää vauvoille, lapsille ja raskaana oleville naisille, sillä ruumis tarvitsee näitä asioita kehittyä

4. ESITÄ FAKTAT (Tavoite 2)

Valitkaa seuraavista faktoista mielenkiintoisin. Tehkää siitä pieni esitys, jonka avulla kerrotte muulle ryhmälle tämän asian.

o Useampi kuin joka neljäs peruskoulun aloittavista lapsista kehitysmaissa keskeyttää todennäköisesti peruskoulun.
o 781 miljoonalla aikuisella ja 126 miljoonalla nuorella ympäri maailmaa ei ole peruslukutaitoa. Yli 60% heistä on naisia
o Vuosien 2000 ja 2012 välillä on tehty suuri harppaus eteenpäin, sillä 90 % lapsista on ilmoittautunut alakouluun

5. MIESTEN JA NAISTEN TYÖT (Tavoite 3)

Keksikää kolme ammattia, joita miehet yleensä tekevät. Keksikää sitten kolme ammattia, joita tekevät yleensä naiset. Miksi näin on? Keksikää yksi syy tälle ja kertokaa se muille.

6. KÄSIENPESULLE MARS! (Tavoite 4)

Tiesittekö, että käsienpesu on paras tapa välttää tauteja? Teillä on 5 minuuttia aikaa keksiä hauska tapa esittää ryhmälle käsienpesun tärkeys. Voitte tehdä laulun, koreografian, tanssin, TV-mainoksen tai sketsin. Esittäkää se muille joukkueille.

7. Koko ryhmälle: LAPSIA, EI MORSIAMIA! (Tavoite 5)

Tiesittekö, että joka vuosi arviolta 14 miljoonaa alle kahdeksantoistavuotiasta tyttöä menee naimisiin ympäri maailmaa, vaikka se ei ole heidän oma valintansa? Jotkut lapsimorsiamet ovat niinkin nuoria, kuin kahdeksan tai yhdeksän. Lapsiavioliitot voivat olla todella vaarallisia tyttöjen terveydelle, sillä he eivät ole valmiita saamaan lapsia niin fyysisesti kuin henkisestikään. Raskaaksi tuleminen ja synnyttäminen on alaikäisenä paljon vaarallisempaa, ja siihen voi jopa kuolla. Kuvitelkaa olevanne osa lapsiavioliittojen vastaista kampanjaa. Teillä on viisi minuuttia aikaa valmistella mielenosoitus. Voitte tehdä julisteen tai kyltin tai yhdessä lausuttavan huudon. Esitelkää kampanjanne muille.

8. MALARIAPANTOMIIMI (Tavoite 6)

Ohjaajalle: Anna jokaiselle joukkueen jäsenelle yksi seuraavista malariaan liittyvistä sanoista: puhdas vesi, hyttysverkko, hyönteismyrkky, malarialääkkeet, hyttysenpisto. Pelaajien tulee esittää sana koko ryhmälle sanomatta sanaakaan. Keskustelkaa lopuksi siitä, miten sanat liittyvät malariaan.

TIESITKÖ: Malariaan sairastuttiin ennen myös Suomessa. Se tunnettiin horkkatautina, ja sitä esiintyi esimerkiksi Etelä-Karjalassa 1800-luvun lopussa.

9. Koko ryhmälle: ENERGIANSÄÄSTÖ (Tavoite 7)

Sähkön säästäminen on yksi yksinkertaisimmista tavoista säästää energiaa. Jokainen joukkue valitsee parhaan vinkkinsä sähkön säästämiseen ja esittää vuorollaan ideansa muulle ryhmälle. Ryhmä äänestää, mikä vinkeistä on paras, ja parhaan vinkin keksinyt joukkue saa ylimääräisen nopanheiton!

10. VUOSITUHATTAVOITEVISA.

Osaatteko nimetä kaikki vuosituhattavoitteet oikeassa järjestyksessä? Tiedättekö, mihin vuoteen mennessä ne yritetään saavuttaa? (Vuoteen 2015!)

11. Koko ryhmälle: PARTIOLAISET KUUTAMOLLA

Jokainen joukkue keksii kolme väittämää vuosituhattavoitteista, tai kolme oman yhteisön hyväksi tekemäänsä hyvää työtä. Kaksi väittämistä on totta ja yksi valetta. Joukkueet esittävät väittämänsä muulle ryhmälle, joka äänestää, mikä väittämistä on valetta. Kaikkein vakuuttavin ryhmä (eli se, jonka väärää väittämää ei keksitty) saa ylimääräisen nopanheiton!

13. RUOAN HINTA (Tavoite 1)

Joukkueen jokainen pelaaja kirjoittaa listan kaikesta, mitä on syönyt tänään, ja arvaa sitten, kuinka paljon ruoka on maksanut. Onko se enemmän kuin kaksi euroa? Tiesitkö, että joka viides kehitysmaissa asuva ihminen elää alle eurolla  päivässä?

14. Koko ryhmälle: MUODOLLINEN JA EPÄMUODOLLINEN KOULUTUS. (Tavoite 2)

Koulussa oppii paljon, mutta niin oppii partiossakin. Mikä on niiden ero? Joukkueilla on viisi minuuttia aikaa kirjoittaa niin monta eroa kuin mahdollista koulussa oppimisen ja harrastuksissa oppimisen välillä. Verratkaa joukkueiden listoja toisiinsa.

Keskustelkaa, onko jompikumpi parempi oppimiseen kuin toinen, koulu vai harrastukset? Eri ihmiset oppivat eri tavoin. Miksi tämä pitää huomioida? Onko asioita, jotka voi oppia paremmin koulussa tai harrastuksissa? Mikä on paras partiossa oppimasi asia?

15. SUPERNAINEN! (Tavoite 3)

Tiesitkö, että vain 46 maassa jossain valtion päättävässä elimessä on enemmän kuin 30% naisia. Naisten päätösmahdollisuuksien eteen on tehtävä vielä paljon. Koulutus on yksi tärkeimmistä keinoista nostaa naiset pois köyhyydestä ja antaa heille mahdollisuus tehdä päätöksiä. Koulutuksen avulla naiset voivat osallistua yhteisön toimintaan, jolloinka he voivat päättää asioista. Tämän evoluutioleikin avulla näette naisten tien valtaan.

 1. Keksikää liike, joka kuvaa näitä kolmea askelta: köyhyys, koulutus, osallistuminen.
 2. Leikkijät liikkuvat vapaasti tilassa toistaen ensimmäisen askeleen, eli köyhyyden liikettä.
 3. Löytäessään toisen pelaajan, joka tekee köyhyyden liikettä, he pelaavat erän “kivi-sakset-paperia”.
 4. Voittaja siirtyy yhden askeleen ylöspäin naisten tiellä valtaan, ja alkaa tehdä sen askeleen liikettä (köyhyys > koulutus > osallistuminen > supernainen). Häviäjä jatkaa samaa liikettä kuin aiemmin.
 5. Tätä jatketaan, kunnes pelaaja pääsee supernaiseksi. Tällöin pelaaja voi tuulettaa ja siirtyä huoneen sivuun joukkueensa luo.

Ensimmäinen joukkue, jonka kaikista jäsenistä tulee supernaisia voittaa pelin, ja saa ylimääräisen nopanheiton!

16. MUUTOKSIA (Tavoite 4)

Keksikää asioita, joita vauvat ja lapset tarvitsevat pysyäkseen terveinä ja elossa. Miettikää asioita, jotka eivät ole vain biologisia tarpeita, vaan asioita, jotka auttavat ihmisiä olemaan onnellisia ja tekevät heidän elämästään merkityksellistä – esimerkiksi rakkaus, arvostus, osallistuminen ja oma kulttuuri. Kun olette valmiita, kertokaa ajatuksistanne muulle ryhmälle.

17. Koko ryhmälle: EPÄTERVEHDYS (Tavoite 6)

Ohjaajalle: Anna kolmelle pelaajalle pieni paperinpalanen muilta piilossa. Pelaajat lähtevät sitten kiertämään huonetta ja tavatessaan toisen pelaajan, he kättelevät toisiaan. Kerro pelaajille, että saadessaan yllättävän kädenpuristuksen, tulee se antaa eteenpäin seuraavalle. Paperinpalasen saaneet pelaajat ohjeistetaan antamaan paperi salaa ensimmäiselle ihmiselle, jota kättelevät.

Kun leikkiä on leikitty kaksi minuuttia, pyydä kaikkia, jotka ovat koskeneet paperinpalaseen istumaan. Selitä, että paperinpalaset edustavat viruksia, ja vaikka viruksia ei saa oikeasti kättelemällä, voivat ne levitä nopeasti muilla tavoin.

Keskustelkaa miten virukset oikeasti siirtyvät ihmisestä toiseen, ja miten tämän voi estää.

 18. Koko ryhmälle: PIIRRÄ MUUTOS

Yksi pelaaja jokaisesta joukkueesta keksii helpon tavan säästää energiaa. Sanomatta tai kirjoittamatta sanaakaan, pelaaja yrittää piirtää vinkkinsä niin, että muut joukkueessa arvaavat sen. Kun joukkue arvaa vinkin oikein, piirtämisvuoro siirtyy seuraavalle joukkueenjäsenelle ja joukkue arvaa taas. Piirtämiseen on aikaan kolme minuuttia. Joukkue jolla on eniten oikeita vastauksia ajan loputtua saa ylimääräisen nopanheiton.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *