Hur kan jag ändra min omgivning?

Programsatsningens tredje centrala indelning handlar om hur du som scout och samhällsmedlem kan ändra och påverka din omgivning, hur ditt samhälle ser ut och dess kultur. Denhär indelningen har två teman som presenteras nedan.

Jag påverkar och beslutar

Temat anknyter till hur du kan påverka och besluta om din kultur. Till temat hör även hur vi gör beslut tillsammans inom den egna gruppen. Aktiviteterna i denhär indelningen relaterar till hur beslut görs i det engna samhället samt var, av vem och hur beslut görs. I aktiviteterna funderar vi även på hur och var vi kan påverka de saker som vi vill föra fram och vilka officiella kanaler vi kan göra detta genom.

Jag utvecklar och deltar

Temat anknyter till hur du kan var med och utveckla samt hur du kan delta i det som sker i din omgivning. Det kan vara renodlade kulturella händelser eller bara grannkvarterets rockbands konsert.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *