Kulturen syns och hörs!

I programsatsningens första del fokuseras på hur kulturens syns och hörs. Till delen hör tre olika teman.

Jag uttrycker själv

I det första temat kommer du att få möjligheten att uttrycka dig själv och den du är. Du kan uttrycka dig själv på många olika sätt, exempelvis genom att måla, sjunga, dansa, spela instrument eller skådespela. Möjligheterna är oändliga och här finns otaliga sätt för dig att hitta ditt sätt för att utrycka dig själv. Aktiviteterna i temat har som mål att utveckla dig själv som människa och får dig att inse vem du är.

Andra uttrycker min egen kultur

Hur är din kultur och dina seder? Hur uttrycker de i din omgivning denna kultur och dessa seder? Bekanta dig med hur andra illustrerar, målar upp eller uttrycker din kultur genom konst, musik, utställningar och liknande. Får du några nya tankar då din kultur och seder presenteras av någon annan?

Främmande kulturer hörs och syns

Varje dag uppstår nya kulturer i samhället och människor strömmar in med andra kulturer än normen i samhället. Bekanta dig med hur dessa nya eller ny-gamla kulturer syns i konst, musik, utställningar, mat och liknande. Hur skiljer de sig fron det du är van vid? Vad för guldkorn hittar du som du inte har i din omgivning?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *