Hur kan jag ändra min omgivning?

Jag påverkar och beslutar

 • Värderingsgrunder och –skalor (Moral och etik, frivillig aktivitet)
  Målet är att du kan skapa värderingsgrunder och –skalor. Du sätter dig in i hur man utvärderar saker och lär dig utvärdera i praktiken.Beskrivning: Fundera ut vad du vill utvärdera, hur och med vilka motivationer skulle det vara möjligt. Skapa en värderingsskala, motivera grunderna för värderingen och utför den.

  Material: utrustning enligt vad som utvärderas.

 • Attityder och val, lägrets miljöansvar (Miljöpåverkan, frivillig aktivitet)
  Målet är att du lär dig att det finns olika sätt att påverka andras attityder i miljöfrågor och att du är medveten om hur dina egna val påverkar miljön. Du förstår hur du med ditt egna exempel kan påverka andras miljöattityder. Efter aktiviteten deltar du i planeringen och förverkligande av ett läger och sätter dig in i hur man löser olika miljöfrågor och bär sitt ansvar för miljön också då man ordnar ett läger.

  Beskrivning: Ta reda på och lär dig hur man påverkar andras attityder. Sträva efter att själv också beakta miljöaspekterna i din verksamhet. Fungera som ett exempel på hur man med sina egna val kan påverka naturen och deltag aktivt i olika evenemang och diskussioner kring miljöfrågor. Du kan försöka påverka andras attityder indirekt genom ditt egna exempel eller direkt om du har tillräckligt med sakkunskap i området. Deltag aktivt i planeringen och förverkligande av lägret och ansvara för delområdet som berör miljön, t.ex. som lägrets eller underlägrets miljöansvariga eller avfalls- och återvinningsansvariga eller ordna en programpunkt om miljön. Planera och förverkliga ditt delområde tillsammans med lägrets övriga delområden. För en projektdagbok över ditt handslag och följ med ditt delområdes kostnader och jämför hur de förhåller sig till lägrets totala budget. Du kan också räkna ut lägerdeltagarnas eller ledarnas ekologiska fotavtryck under lägret.

  Material: intenet, böcker, egna erfarenheter och det egna exemplet, ledarskapsmodeller och –metoder och ledarskapskurser, påverkningskurser, LYSA det vill säga Leirin ympäristövastuullisen suunnittelun apuväline, Miljöchecklistan för läger, erfarenheter och rapporter från tidigare läger.

 • Attityder och val, miljöutbildning (Miljöfrågor, frivillig aktivitet)
  Målet är att du lär dig att det finns olika sätt att påverka andras attityder i miljöfrågor och att du är medveten om hur dina egna val påverkar miljön. Du förstår hur du med ditt egna exempel kan påverka andras miljöattityder. Efter aktiviteten kan du lära andra om miljöfaktorer som utbildare på scoutkurser och får på så sätt mera erfarenhet som utbildare.

  Beskrivning: Ta reda på och lär dig hur man påverkar andras attityder. Sträva efter att själv också beakta miljöaspekterna i din verksamhet. Fungera som ett exempel på hur man med sina egna val kan påverka naturen och deltag aktivt i olika evenemang och diskussioner kring miljöfrågor. Du kan försöka påverka andras attityder indirekt genom ditt egna exempel eller direkt om du har tillräckligt med sakkunskap i området. Fungera som utbildare t.ex. på ett informationstillfälle om kårläger och lär ut saker som berör miljön, som t.ex. hur man planerar ett miljömedvetet läger, avfallshantering och återvinning.

  Material: internet, böcker, egna erfarenheter och det egna exemplet, ledarskapsmodeller och -sätt och ledarskapskurser, påverkningskurser, utbildningsmaterial

 • Ett andligt scoutevenemang (Andlighet och självstudier, frivillig aktivitet)
  Målet är att du kan och vågar tala om andliga och religiösa frågor inför en grupp. Du hittar egna sätt att lyfta fram andliga frågor.

  Beskrivning: Ordna en andlig stund på ett läger eller ett annat scoutevenemang och fungera som andliga stundens ledare.

 • Artikel (Kreativitet, frivillig aktivitet)
  Målet är att du kan uttrycka dig själv och dina åsikter på ett lämpligt sätt i media.

  Beskrivning: Bekanta dig med olika formers media och uttrycksformer. Skriv en artikel om en valfri aktuell händelse och publicera den i ett valfritt medium, t.ex. kårtidningen, lokaltidningen eller i radion.

  Material: utrustning enligt metod

 • Min egen moral och etik (Moral och etik, frivillig aktivitet)
  Målet är att du kan utvärdera dina egna val och eventuellt ändra på dina vanor. Du anpassar din verksamhet och dina konsumtionsvanor så de stämmer överens med roverscoutidealen.

  Beskrivning: För bok över dina val i en veckas tid; vad du köper, vilka tjänster du använder samt ditt beteende. Du kan t.ex. skriva upp om produkterna och tjänsterna är inhemska, produktionssätt, material och pris. Efter att veckan gått går du igenom listan och funderar på hur den stämmer överens med roverscoutidealen. Borde du ändra på någonting?

 • Ett evenemang enligt min egen livsåskådning (Församling och tro, frivillig aktivitet)
  Målet är att du fördjupar dig i din egen världsåskådning. Du bekantar dig med personer som delar dina åsikter. Du får också nya synvinklar.Beskrivning:Ta reda på när din församling eller annat samfund som du hör till ordnar ett evenemang som du inte tidigare varit med om. Anmäl dig och deltag.
 • Problemsituationer (Livskontroll, frivillig aktivitet)
  Målet är att du konkret hjälper en kamrat som är i en problemsituation. Du kan hjälpa en person trots att personen inte direkt ber om hjälp. Du kan sätta dig in i en annan persons situation utan att dras in i problemet.

  Beskrivning: Stöd en kamrat som har det svårt. Försök t.ex. få en kompis att röra på sig regelbundet, att sporta, att äta hälsosamt, att dricka mindre alkohol, att undvika scoututmattning, att komma över något svårt, undvika att förfrysa sig på en scoutvandring, att undvika uttorkning eller energibrist. Du kan ha som utgångspunkt att du sätter dig in i den andras situation och funderar på vad som skulle kännas bra i just den situationen. Det är viktigt att ta hand om andra och erbjuda dem hjälp då personen ifråga inte tar tillräckligt bra hand om sig själv. Men kom ihåg att inte gräva ner dig i andras problem och försök att inte känna dig inte stressad av situationen.

 

Jag utvecklar och deltar

 • Personintervju (Kreativitet, frivillig aktivitet)
  Målet är att du utvecklar ditt sätta att skriva, bekantar dig med en person och hans/hennes åsikter samt hittar en infallsvinkel som gör att läsarna blir intresserade av ditt intervjuobjekt.

  Beskrivning: Kontakta kårtidningens chefredaktör eller kårens webbmaster och kom överens om publiceringen av din artikel. Tänk ut vem du vill intervjua, vad det ska handla om och infallsvinkeln. Kontakta personen i fråga och kom överens om en intervju. Skriv artikeln och låt intervjuobjektet kontrolläsa artikeln. Sedan kan den publiceras.

 • Home Hospitality (Internationellt, frivillig aktivitet)
  Målet är att du bekantar dig med nya personer och övar att presentera din kultur och seder för gäster.

  Beskrivning: Erbjud inkvartering åt scoutgäster från ett annat land och ordna kvällsunderhållning för dem.

 • Bekantskapsnätverk (Livskontroll, frivillig aktivitet)
  Målet är att du ser över vilka som hör till ditt liv, både nära och fjärran, och hur de påverkar ditt liv.

  Beskrivning: Repetera vid behov hur man gör en mindmap. Gör en mindmap över ditt bekantskapsnätverk och fundera över dina olika människorelationer. Varför ser din mindmap ut just så här? Hur vill du att den skulle se ut? Du kan t.ex. ha nytta av mindmappen när du letar efter ett jobb eller en bostad. Det är intressant att följa med hur mindmappen förändras med åren, åt vilket håll den utvecklas. Du kan uppdatera mindmappen årligen.

 • Förhållande till miljön (Miljöfrågor, frivillig aktivitet)
  Målet är att du är mera medveten om ditt personliga förhållande till miljön och att du är medveten om hur människan påverkar miljön.

  Beskrivning: Övernatta i naturen tillsammans med några kompisar. Under utfärdens lopp iakttar ni hur människans verksamhet har påverkat naturen runt om er, skriv ner era iakttagelser. Diskutera hurdant förhållande ni har till naturen och vilka saker som är viktiga för er. Beakta miljöaspekter när ni väljer utfärdsmålet, när ni packar och väljer utfärdsutrustningen.Material: normal miljövänlig utfärdsutrustning och information om utfärdsliv.

 • Behandlingen av barn och unga i Finland och i resten av världen (Moral och etik, frivillig aktivitet)
  Målet är att du sätter dig in i frågan om barn och ungdomar behandlas rättvist runt om i världen. Du kan uppskatta barnens rättigheter och vikten av rättvis behandling. Du vet vad du själv kan göra för att hjälpa barn som behandlas illa eller vet hur man påverkar orättvisor.

  Beskrivning: Använd internet för att bekanta dig med situationen för barn och unga i olika delar av världen. Ta reda på hur internationella organisationer arbetar för att förbättra situationen för barn och unga, t.ex. scouternas världsförbund, FN, EU, UNICEF, Världsbanken och andra hjälporganisationer. Kontakta antingen en lokal eller internationell organisation och erbjud att jobba som frivilligarbetare.

 • Kämpa för en sak  (Samhällspåverkan, frivillig aktivitet)
  Målet är att du kämpar för en sak som är viktig för dig, hittar ett sätt att påverka samt upplevt hur det är att påverka i samhället.

  Beskrivning: Välj ett ärende som är viktigt för er. Fundera ut motiveringar och eventuella motargument. Tänk ut olika sätt som man kan driva saken, välj det lämpligaste och verkställ det. Utvärdera till sist hur ni lyckades och vilka erfarenheter ni fick. Det finns exempel på WAGGGS advocacy-webbsidor.

 • Nyheterna (Vardagsfärdigheter, frivillig aktivitet)
  Målet är att du lär dig förhålla dig till de sätt som olika medier fungerar och hur de presenterar nyheter, samt att analysera nyheten från olika synvinklar beroende hur och var den presenteras.

  Beskrivning: Välj en nyhetsrubrik och följ med hur den presenteras i olika medier i en veckas tid. Studera rubrikerna. Fundera på hur och varför nyheten presenteras på olika sätt i olika medier. Vilken typ av nyhetspresentation tyckte ni om och varför?

  Material: lokala och riksomfattande tidningar, veckotidningar, internet

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *