Varför är jag såhär?

Traditionellt

 • En festmåltid (Seder och bruk, frivillig aktivitet)
  Målet är att ni tillagar en flera rätters festmåltid från början till slut och att ni tillbringar tid tillsammans och lär er någonting nytt.

  Beskrivning: Planera en flera rätters festmåltid och förverkliga den. Försök att så långt som möjligt själva tillaga det ni serverar. Ta reda på om någon av gästerna behöver en specialdiet, och kom ihåg att ordna alternativ som passar dem. Duka bordet ordentligt med bestick för alla rätterna. Välj måltidsdrycker och lämpliga glas. Om ni vill kan ni bjuda in utomstående till festen. Ha en lyckad fest. Medan ni diskar och städar upp kan ni fundera på hur festen lyckades.

  Material: ett välutrustat kök med allt som hör till och de ingredienser som behövs.

 • Etikett (Seder och bruk, frivillig aktivitet)
  Målet är att du deltar i en fest som ställer speciella krav på uppförande.

  Beskrivning: Bekanta er med de vanligaste etikettsreglerna och uppföranderegler i allmänhet. Bekanta er med etikettsreglerna för specialtillfällen som t.ex. fester och andra tillställningar, klädsel, bordsplaceringar och bordsskick. Ordna en fest där ni är värdar. Ni kan också vara gäster vid en formell fest. Diskutera era upplevelser efteråt.

  Material: de kläder och den utrustning som festen kräver.

 • Lokalkultur och -historia (Medborgarskap, frivillig aktivitet)
  Målet är att du bekantar dig med din egen orts kultur och historia, hittar nya betydelser och får en inblick i ortens tidsperspektiv.
  Beskrivning: Bekanta dig med områdets historia och lokalkultur genom att t.ex. besöka ett museum, läsa litteratur om området eller delta i hembygdsverksamheten.
 • Religiösa verk och olika synvinklar (Moral och etik, frivillig aktivitet)
  Målet är att du i stora drag känner till olika religiösa verk och har satt dig in i olika konflikter och problem som synvinklarna ger upphov till.
  Beskrivning: Använd internet eller biblioteket för att bekanta dig med olika religiösa verk och hur de vanligen tolkas. Ordna en roverscoutträff där ni tillsammans diskuterar de olika verken, synvinklarna och följderna.

 

Scouttraditioner

 • Scouthistoria och -heraldik (Scoutingens värderingar, frivillig aktivitet)
  Målet är att du känner till vilka personer som varit viktiga för scoutrörelsen och scoutverksamheten i Finland och att du vet var man hittar information om scoutheraldiken.

  Beskrivning: Läs ett verk om scoutingens historia. Bekanta er också med ett verk som behandlar ett delområde av scoutverksamheten. Ordna en diskussion om de viktigaste personerna och händelserna i den finländska scoutrörelsens historia.

  Material: Böcker om scouthistoria från ett bibliotek eller från scoutmusét.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *