Vi är alla människor – olika människor

Scoutgemenskapen

 • En roverscoutpatrull som brevvän (Olika människor, frivillig aktivitet)
  Målet är att patrullen skaffar en roverscoutpatrull som brevvän, bekantar er med nya människor och lär er upprätthålla kontakten med andra personer med hjälp av brev.

  Beskrivning: Skaffa en annan roverscoutpatrull som brevvän och bekanta er med patrullen per brev. Kom ihåg att hålla regelbunden kontakt.

  Material: internet eller scouttidningar

 • Scoutprogram (Scoutingens värderingar, frivillig aktivitet)
  Målet är att du känner till innehållet i olika länders scoutprogram och variationer av scoutlöftet.

  Beskrivning: Välj ett land och studera hur de delat upp åldersgrupperna, jämför med den finska fördelningen. Bekanta er med scoutlöftets innehåll och formulering i olika länder. Diskutera vad vi kunde lära oss av de andra länderna och vad som är bättre hos oss.

  Material: scoutprogram och –löften från olika länder från internet

 • Scoutingens värdegrund (Scoutingens värderingar, frivillig aktivitet)
  Målet är att du känner till världsförbundens värdegrunder och att du bekantar dig med hur de anpassats i olika kulturer, religioner och länder.

  Beskrivning: Bekanta er med världsförbundens värdegrunder och hur de anpassats i olika kulturer, religioner och länder. Diskutera hur bra Finlands Scouters värdegrund och verksamhet överensstämmer med världsförbundens värdegrunder.

  Material: En guide till viktiga scouthandlingar eller observationer om scoutingens grundsatser eller något liknande dokument.

 • Finsk-ugriska scouter (Internationalitet, frivillig aktivitet)
  Målet är att du bekantar dig med våra besläktade folkslag.

  Beskrivning: Kontakta några Finsk-ugriska scouter och ta reda på hurdan scoutverksamhet de har. Ni kan gärna besöka dem också.

 • JOTT, JOTA eller JOTI (Sociala färdigheter, frivillig aktivitet)
  Målet är att du bekantar dig med JOTT, JOTA eller JOTI evenemangen och deltar i ett av dem.

  Beskrivning: Bekanta dig med JOTT, JOTA eller JOTI evenemangen och deltag i ett av dem.

  Material: utrustning enligt evenemang, mer information på nätet.

 

Mångfald

 • I en annans skor (Olika människor, frivillig aktivitet)
  Målet är att du i praktiken provar på hur det känns att vara annorlunda och att du verkligen kan uppskatta olikheter.

  Beskrivning: Välj en person som är annorlunda än du är. Personen kan ha en annan tankevärld, andra vanor eller andra förutsättningar. Bekanta dig med personens värld och sätt att leva. Lev på personens sätt i en vecka. Fundera på vad du lärt dig. Prata med andra om upplevelsen. Var försiktig så du inte sårar någon.

 • Invandrare (Olika människor, frivillig aktivitet)
  Målet är att du bekantar dig med invandrare som bor på din ort och bekantar dig med deras kultur.

  Beskrivning: Ta reda på var det finns invandrare på er ort och hurdan verksamhet de ordnar. Kontakta dem och be att få delta i deras verksamhet. Ni kan i er tur bjuda in dem till ett av era evenemang.

 • En främmande livsåskådnings evenemang (Församling och tro, frivillig aktivitet)
  Målet är att du breddar din världsbild, bekantar dig med personer som står för andra åsikter och bildar en uppfattning om saker som du inte tidigare funderat på.

  Beskrivning: Tänk ut ett evenemang som intresserar dig och deltag modigt. Fundera på om du kunde höra till gruppen eller om den skiljer sig för mycket från din livsåskådning.

 • Ett främmande evenemang (Olika människor, frivillig aktivitet)
  Målet är att du kan leta reda på nya ställen och bekanta dig med dem utan förutfattade meningar och genom det kan du vidga din världsbild.

  Beskrivning: Ta reda på vilka evenemang som ordnas på din ort och deltag i ett evenemang.

 • En religion eller en övertygelse som jag inte själv representerar (Församling och tro, frivillig aktivitet)
  Målet är att du lär dig mera om en främmande religion eller övertygelse och att du kan vidga din synvinkel.

  Beskrivning: Börja med att ta reda på fakta om en främmande religion. Bekanta dig närmare med religionen genom att delta i ett av deras evenemang eller genom att diskutera med en representant för religionen.

 • Temadag (Internationalitet, frivillig aktivitet)
  Målet är att du lär dig förstå hur och varför andra kulturer gör saker på ett visst sätt.

  Beskrivning: Leta reda på information om olika kulturella festdagar eller temadagar, välj en kultur och ordna en traditionell fest eller en måltid. Alternativt kan ni t.ex. delta i en fest eller motsvarande som en lokal grupp ordnar. Avsluta med att diskutera hur det kändes.

  Material: den utrustning som behövs för evenemanget.

 • Sexuella minoriteter (Sexualitet, frivillig aktivitet)
  Målet är att du får en bättre förståelse för de sexuella minoriteternas situation. Du pratar med en representant för en sexuell minoritet.

  Beskrivning: Bekanta er med de olika termerna för sexualitet. Träffa minst en person som representerar en sexuell minoritet. Diskutera med personen om vardagen, deras sexuella jämställdhet eller dylikt. Man kan kontakta en förening för sexuella minoriteter för att få kontaktuppgifterna till en lämplig person. Fundera på hur man beaktar sexuella minoriteter inom scoutrörelsen.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *