Miksi olen tällainen?

Sudenpentujen kanssa pohditaan, miksi olemme tällaisia kuin olemme. Aktiviteettien kautta tutustutaan suomalaisiin tapoihin ja perinteisiin, kotipaikkakuntaan ja sen historiaan sekä partiotapoihin ja -perinteisiin. Näkökulma on jaettu kolmeen teemaan: Perinteistä, kotikuntani sekä partioperinteet.

Perinteistä

Mietin yhdessä laumani kanssa, mitä erilaisia tapoja on kiittää ruoasta.  (Minä uskon, vapaaehtoinen)

Sudenpentu oppii uusia tapoja kiittää ruoasta ja osallistuu yhdessä pohtimiseen.

Lisävinkki: Pohtikaa, onko kiittäminen muuttunut ajansaatossa?

Leikin tai pelaan perinteistä suomalaista peliä tai leikkiä (Leikit, vapaaehtoinen)

Sudenpentu tutustuu perinteisiin suomalaisiin leikkeihin.

Lisävinkki: Miettikää millaisia leikkejä ja pelejä nykyisin lapset leikkivät. Testatessanne perinteisiä leikkejä, poikkeavatko ne jollain tavalla?

Lisävinkki 2: Aktiviteetti on mukana koloiltavinkissä täällä [linkki].

Sudenpentu tietää, mitä adventinaika tarkoittaa ja miksi sitä vietetään (Varainhankinta, vapaaehtoinen)

Lisävinkki: Keskustelkaa kristinuskosta osana adventinaikaa.

Tutustun jokamiehenoikeuksiin. Tiedän mitä saan ja en saa tehdä luonnossa (Luonnossaliikkuja, pakollinen)

Sudenpentu tutustuu jokamiehenoikeuksiin ja tietää, mitä luonnossa saa ja mitä ei saa tehdä.

Lisävinkki: Miettikää, miksi jokamiehenoikeudet ovat olemassa. Muistakaa mainita, että nämä koskevat vain Suomea, mutta muissakin pohjoismaissa on omat jokamiehen oikeutensa.

Tutustun lauman kanssa vesillä liikkumisen jokamiehenoikeuksiin.  (Meloja, vapaaehtoinen)

Sudenpentu oppii liikkumaan viisaasti vesillä.

Lisävinkki: Miettikää, miksi jokamiehenoikeudet ovat olemassa. Muistakaa mainita, että nämä koskevat vain Suomea, mutta muissakin pohjoismaissa on omat jokamiehen oikeutensa.

 

Kotikuntani

Tutustun kotipaikkakuntani mielenkiintoiseen paikkaan. (Kotiseutu, pakollinen)

Sudenpentu tutustuu omaan kotipaikkakuntaansa.

Lisävinkki: Pohtikaa mikä on paikan merkitys ennen, nyt ja tulevaisuudessa kunnalle/kaupungille.

Käyn kotiseutuni historiallisessa kohteessa. (Kotiseutu, vapaaehtoinen)

Sudenpentu tutustuu omaan kotipaikkakuntaansa.

Lisävinkki: Voitte myös keskustella “jos-leikillä”, millaista olisi nyt jos historiallisessa kohteessa tapahtunutta tapahtumaa ei olisi käynyt.

Tunnen kotipaikkakuntani nimen, tarinan ja osaan etsiä sen kartasta. (Kotiseutu, pakollinen)

Sudenpentu tutustuu omaan kotipaikkakuntaansa.

Tiedän mitkä ovat kotipaikkakuntani tunnuseläin ja -kasvi/kivi. (Kotiseutu, pakollinen)

Sudenpentu tutustuu omaan kotipaikkakuntaansa.

Lisävinkki: Pohtikaa miksi paikkakunnilla on tunnuseläimiä ja -kasveja/kiviä. Mikä on niiden merkitys kotiseutukulttuurin rakentamisessa?

Partiotavat

Opin tuntemaan tavallisimmat partiotavat. (Partioperinne, pakollinen)

Sudenpentu oppii tavallisimpia partiotapoja.

Tutustun partiopukeutumiseen ja opin tunnistamaan sudenpennun partiomerkit. (Partioperinne, pakollinen)

Sudenpentu tutustuu partiopukeutumiseen.

Lisävinkki: Pohtikaa miksi partiolaiset pukeutuvat samalla tavalla? Mistä pukeutumisohjeet ovat saaneet alkunsa?

Tutustun Pyhän Yrjön ja B-P:n tarinaan. (Partioperinne, pakollinen)

Sudenpentu tuntee Pyhän Yrjön tarinan ja pääkohdat B-P:n tarinasta.

Lisävinkki: Pohtikaa yhdessä, mitä partiomaista tarinoissa on?

Osallistun lippukunnan perinteiseen juhlaan tai tapahtumaan. (Partioperinne, vapaaehtoinen)

Sudenpentu tutustuu lippukuntansa perinteisiin tapahtumiin.

Lisävinkki: Tutustukaa siihen, miksi juhlaa vietetään. Mikä on juhlan tarkoitus?

Tutustun entisajan partiointiin. (Partioperinne, vapaaehtoinen)

Sudenpentu ymmärtää partiolla olevan pitkät perinteet, jotka vaikuttavat vielä tänäkin päivänä.

Tutustun laumani kanssa muiden maiden partiotapoihin. (Partioperinne, vapaaehtoinen)

Sudenpentu huomaa partion olevan kansainvälinen liike.

Lisävinkki: Vertailkaa, miten samanlaista tai erilaista partiotoiminta on muissa maissa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *