Hur kan jag ändra min omgivning?

Genom programsatsningens inriktning Hur kan jag ändra min omgivning? kan varungarna diskutera med flocken och tillsamman bestämma om saker. Därtill finns aktiviteter som relaterar till dagens goda gärning och talkoarbete.

 

Jag påverkar och bestämmer

Jag funderar tillsammans med min flock på vad som är rätt och vad som är fel (Min tro, obligatorisk)
Vargungen får en uppfattning om rätt och fel.

Jag diskuterar mobbning tillsammans med min flock och jag hittar på ett sätt att få slut på den (Starkare tillsammans, frivillig)
Vargungen lär sig upptäcka vad mobbning är och vet att det är fel. Vargungen lär sig metoder, med vilka han kan hjälpa den som blir mobbad.

Extra tips: se mötestipset

Jag besöker stadshuset eller sockengården tillsammans med min flock (Hembygden, frivillig)
Vargungen bekantar sig med sin egen hemort.

Jag ordnar tillsammans med min flock en internationell kväll för en annan flock (Världen, frivillig)
Vargungen deltar i planering och utförande av en internationell kväll.

Extra tips: Vargungarna bestämmer vad som görs och vem som gör vad.

Vargungen diskuterar tillsammans med sin flock om vad allt i flockens verksamhet som kräver pengar (Medelanskaffning, frivillig)

Beskrivning: Vargungeflocken går mycket allmänt igenom vad som kräver pengar i deras verksamhet (material som behövs till mötet, utfärder etc.). Samtidigt kan man även diskutera vartifrån man får pengarna för detta.
Extra tips:
Flocken planerar tillsammans inköp och bestämmer när inköpen kan göras.

Jag skriver tillsammans med de andra en artikel i kårtidningen eller på kårens webbplats, eller gör en egen tidning till flocken (Redaktören, obligatorisk)
Vargungen bekantar sig med olika tidningar och hur en tidning görs. Vargungen deltar i bevarandet och produktionen av den egna kårens historia.

Extra tips: Gör en artikel om något som har att göra med en annan programsatsningsaktivitet (t.ex. en invandrares besök, besök på ett konstmuseum…).

 

 

 Jag utvecklar och deltar

Jag deltar i en insamling (Starkare tillsammans, frivillig)
Vargungen lär sig göra saker tillsammans samt att ge av sitt eget för någon annans väl.

Jag deltar i ett talko (Starkare tillsammans, obligatorisk)
Vargungen lär sig göra saker tillsammans och inser vad man får till stånd genom samarbete.

Jag deltar i ett biståndsprojekt (Starkare tillsammans, frivillig)
Vargungen bekantar sig med ett biståndsprojekt.

Jag funderar på betydelsen av att tacka och att hjälpa (Starkare tillsammans, frivillig)
Vargungen lär sig betydelsen av att tacka och att hjälpa till.

Jag gör dagens goda gärning (Min tro, obligatorisk)
Vargungen lär sig betydelsen av att hjälpa andra.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *