Varför är jag såhär?

Vargungarna funderar tillsammans varför vi på riktigt är som vi är. Genom aktiviteterna bekantar sig vargungarna med finlänska traditioner och seder, hemkommunen och dess historia samt scouttraditioner.

 

Traditionellt

Jag funderar tillsammans med min flock på olika sätt att tacka för maten (Min tro, frivillig)
Vargungen lär sig nya sätt att tacka för maten på och deltar i att fundera tillsammans.

Extra tips: Fundera, har tackandet ändrats med tiden?

Jag leker eller spelar en traditionell finsk lek eller ett spel (Lekar, frivillig)
Vargungen bekantar sig med traditionella finska lekar eller spel.

Extra tips: Fundera på hurudana lekar och spel barn nuförtiden leker. Skiljer sig de traditionella lekarna på något sätt?

Vargungen vet vad advent betyder och varför advent firas (Medelanskaffning, frivillig)

Extra tips: Diskutera kring kristendomen som en del av adventstiden.

Jag bekantar mig med allemansrätten. Jag vet vad man får och inte får göra i naturen (Ut i naturen, obligatorisk)
Vargungen bekantar sig med allemansrätten och vet vad man får och inte får göra i naturen.

Extra tips: Fundera på varför allemansrätten finns till. Kom ihåg att nämna, att de här reglerna endast gäller i Finland, men att också de andra nordiska länderna har sina egna allemansrätter.

Jag bekantar mig med allemansrätten till sjöss (Paddling, frivillig)
Vargungen lär sig att röra sig förnuftigt på havet.

Extra tips: Fundera på varför allemansrätten finns till. Kom ihåg att nämna, att de här reglerna endast gäller i Finland, men att också de andra nordiska länderna har sina egna allemansrätter.

 

 

Min hemkommun

Jag bekantar mig med en intressant plats på min hemort (Hembygden, obligatorisk)
Vargungen bekantar sig med sin egen hemort.

Extra tips: Fundera på vilken platsens betydelse varit tidigare, är nu, och kommer att vara i framtiden för kommunen eller staden.

Jag besöker en historisk plats på min hemort (Hembygden, frivillig)
Vargungen bekantar sig med sin egen hemort.

Extra tips: Ni kan också använda er av ”tänk om-leken”, hur skulle det vara nu om händelsen vid den historiska platsen inte skulle ha skett.

Jag vet namnet på min hemort, känner till en historia om den och hittar den på en karta (Hembygden, obligatorisk)
Vargungen bekantar sig med sin egen hemort.

Jag känner till min hemorts symboler (djur, växt eller sten) (Hembygden, obligatorisk)
Vargungen bekantar sig med sin egen hemort.

Extra tips: Fundera på varför olika orter har symboldjur och -växter/stenar. Vilken är deras betydelse för uppbyggandet av hembygdskulturen?

 

 

Scouttraditioner

Jag känner till de vanligaste scouttraditionerna  (Scouttraditioner, obligatorisk)
Vargungen lär sig de vanligaste scouttraditionerna.

Jag bekantar mig med scoutklädseln och lär mig känna igen vargungarnas märken (Scouttraditioner, obligatorisk)
Vargungen bekantar sig med scoutklädseln.

Extra tips: Fundera på varför scouter klär sig på samma sätt? Vad ligger som grund för instruktionerna gällande klädseln?

Jag bekantar mig med legenden om Sankt Göran och berättelsen om B-P (Scouttraditioner, obligatorisk)
Vargungen känner till legenden om Sankt Göran och huvuddragen i berättelsen om B-P.

Extra tips: Fundera tillsammans på vad som är scoutigt i berättelserna?

Jag deltar i ett traditionellt evenemang i kåren (Scouttraditioner, frivillig)
Vargungen bekantar sig med traditionella evenemang i kåren.

Extra tips: Bekanta er med varför festen ordnas. Vilket är syftet med festen?

Jag bekantar mig med scouting förr i tiden (Scouttraditioner, frivillig)
Vargungen förstår att scoutingen har långa traditioner, som påverkar än idag.

Jag bekantar mig med scouting i andra länder (Scouttraditioner, frivillig)
Vargungen märker att scoutingen är en internationell rörelse.

Extra tips: Jämför, hur lik eller olik är scoutverksamheten i andra länder?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *